søndag 22. mai 2011

Ann-Peggy Nordberg COACHING

Jeg har tro på at du har svarene fra ditt liv. Som coacher vil jeg stå sammen med deg i din søken etter svarene. Gjennom coaching kan du aktivt øke kjennskap til deg selv, dine behov og ressurser gjennom å utforske tanker, følelser og kropp.

Jeg har tro på at økt bevissthet skjer i øyeblikket i situasjonen der jeg og du møtes og at målet om økt bevissthet og handlingsvalg kan oppnåes gjennom kontakt (dialog) mellom deg og meg. Jeg bruker meg selv og min erfaring aktivt i relasjonsarbeidet mellom deg og meg.

Som metode bruker jeg gestalt som antar at individer organiserer seg og sine omgivelser i gestalter ved å velge ut og fokusere på det som er av interesse. Det som er av interesse kalles i teorien for "figur" og det som går ut av fokus kalles "bakgrunn". For å illustrere "figur-grunn" bruker vi det som kalles gestalt-figurer. Figuren på venstre side her er en slik gestalt figur. Hva vi ser avhenger av hva som i organiseringen av våre sanseintrykk blir "figur" og hva som blir "bakgrunn". I dette tilfelle kan blidet enten fremstå som en fugl eller en antilope.

Som coacher arbeider jeg ut fra en helhetstenking, der symptomene på plager og problemer slik du opplever og beskriver dem er en del av det vi utforsker i vår relasjon. Jeg vil stå sammen med deg i din søken etter svarene:-) ♥ ♥ ♥tirsdag 7. september 2010

Medlem av Støtteforening for Kreftsyke Barn


I 1996 fikk min sønn på 3 år leverkreft. Det å få en kreftdiagnose på et barn, det kjæreste man har, er vel noe av det vanskeligste man kan oppleve som foreldre. SKB har mange tilbud til sine medlemmer (dvs familie med kreftsyke barn) og en av dem er Foreldrekontakttjenseten. Jeg har vært medlem i foreningen siden 1996, sittet i styret i 6 år og er nå en av hjelperne som sitter i foreldrekontakttjenesten. Sorg, mestring, spørsmål om døden og mening med livet er eksistensielle spørsmål som ofte blir sentral når en familie er i en krise. En krise betyr et vendepunkt i livet, og kan være kimen til vekst og utvikling,- eller føre til sykdom og nederlag. Hele livet utsettes vi for små og store tap. Vi kan miste kjæledyr og lekekamerater, få dårlige karakterer til eksamen, miste helse og funksjoner. Vi kan miste jobben, miste sosialaktelse og respekt, miste roller vi er vant til å ha, og vi kan miste personlig frihet. For å bli voksne og selvstendige må vi gradvis løse oss fra avhengigheten. Det har blitt sagt at hvert tap vi opplever er som "en liten død". Sorg er en reaksjon på tap. Sorg er en dypt personlig opplevelse. Ingen mennesker opplever sorg på samme måte og sorg tar tid. Å sette ord på sorgen - få den ut og snakke om det som opptar deg er den beste måten å komme videre på. Finn noen å fortelle din historie til:-)

mandag 21. juni 2010

Kinesisk visdomsord.......

Sorg er som en trekant som dreier rundt i hjerte med spisser som risper.
Det gjør vondt, forferdelig vondt til trekanten spisser er avslitt og bare en kule igjen,
som glir rundt uten smerte.
Sorgen er en prosess som tar tid, men den tar slutt.
Hvor lang prosessen er beror på hva vi har mistet, hvilken ressuser vi selv har, hvilken støtte vi mottar fra omgivelsene våre.

Men når gleden over det du har hatt, overskygger savnet av det du har mistet, når du vet at du aldri ville unnvært det du tapt, selv om du var klar over at du en gang kanskje måtte gi slipp på det, da er trekantens spisser av slitt og kulen blir en skatt i ditt hjerte.