søndag 22. mai 2011

Ann-Peggy Nordberg COACHING

Jeg har tro på at du har svarene fra ditt liv. Som coacher vil jeg stå sammen med deg i din søken etter svarene. Gjennom coaching kan du aktivt øke kjennskap til deg selv, dine behov og ressurser gjennom å utforske tanker, følelser og kropp.

Jeg har tro på at økt bevissthet skjer i øyeblikket i situasjonen der jeg og du møtes og at målet om økt bevissthet og handlingsvalg kan oppnåes gjennom kontakt (dialog) mellom deg og meg. Jeg bruker meg selv og min erfaring aktivt i relasjonsarbeidet mellom deg og meg.

Som metode bruker jeg gestalt som antar at individer organiserer seg og sine omgivelser i gestalter ved å velge ut og fokusere på det som er av interesse. Det som er av interesse kalles i teorien for "figur" og det som går ut av fokus kalles "bakgrunn". For å illustrere "figur-grunn" bruker vi det som kalles gestalt-figurer. Figuren på venstre side her er en slik gestalt figur. Hva vi ser avhenger av hva som i organiseringen av våre sanseintrykk blir "figur" og hva som blir "bakgrunn". I dette tilfelle kan blidet enten fremstå som en fugl eller en antilope.

Som coacher arbeider jeg ut fra en helhetstenking, der symptomene på plager og problemer slik du opplever og beskriver dem er en del av det vi utforsker i vår relasjon. Jeg vil stå sammen med deg i din søken etter svarene:-) ♥ ♥ ♥