mandag 21. juni 2010

Kinesisk visdomsord.......

Sorg er som en trekant som dreier rundt i hjerte med spisser som risper.
Det gjør vondt, forferdelig vondt til trekanten spisser er avslitt og bare en kule igjen,
som glir rundt uten smerte.
Sorgen er en prosess som tar tid, men den tar slutt.
Hvor lang prosessen er beror på hva vi har mistet, hvilken ressuser vi selv har, hvilken støtte vi mottar fra omgivelsene våre.

Men når gleden over det du har hatt, overskygger savnet av det du har mistet, når du vet at du aldri ville unnvært det du tapt, selv om du var klar over at du en gang kanskje måtte gi slipp på det, da er trekantens spisser av slitt og kulen blir en skatt i ditt hjerte.